Van Intentie tot Innovatie

We helpen industriële bedrijven met het opzetten van innovatieprocessen, die de aandacht van hun medewerkers voor klanten, gebruikers en evoluties in de omgeving versterken. We zorgen ervoor dat zij creatief-en-ondernemend denken-en-handelen.
Zo neemt de innovatieperformantie van de onderneming structureel een sprong voorwaarts.

Meer»

Bij ondernemingen, die nieuwe businessactiviteiten willen ontwikkelen, halen we enkel die ideeën naar boven waar de aanbrengers zich echt willen voor inzetten. We leren hen in teamverband het businesspotentieel van hun idee te onderzoeken en professioneel onderbouwd te presenteren aan de bedrijfsleiding. We begeleiden de onderneming bij het opstarten van de nieuwe businessactiviteit.

Meer»

Organisaties die meer dynamiek, ondernemerschap, initiatiefname en constructief meedenken bij hun werknemers willen zien, helpen we een beter zicht te krijgen op de acties die daarvoor nodig zijn. En we zorgen ervoor dat die acties een draagvlak vinden bij deze medewerkers.

Meer»