Dynamiek en draagvlak bij de medewerkers.
Bedrijfsleiders en managers, die de dynamiek in hun organisatie willen verhogen, die meer ondernemerschap, initiatiefname en constructief meedenken bij hun werknemers willen zien, helpen we een beter zicht te krijgen op de acties die daarvoor nodig zijn. En we zorgen ervoor dat die acties een draagvlak vinden bij deze medewerkers.

We onderzoeken met u het innovatieklimaat en het innovatievermogen van uw organisatie. Welke factoren spelen een rol in het gedrag van medewerkers en leidinggevenden? Welke praktijken zijn bevorderend of remmend? Hoe het gewenste gedrag bij hen teweegbrengen?

Onze ervaring is dat menselijke factoren een belangrijke rol spelen in innovatief gedrag. Waarom niet uw medewerkers er zelf bij betrekken? Alleen al door aan het project deel te nemen, en door de aandacht die u aan het innovatievermogen geeft, worden uw medewerkers bewuster van uw verwachtingen en veranderen de dingen reeds!  

Met een on-line vragenlijst vragen we hun perceptie van het innovatievermogen van de organisatie. In  groepen werken we met hen aan het boven water brengen van wat echt speelt. Samen werken we dan acties uit, die kaderen in uw strategische plannen en die het innovatievermogen duurzaam in uw organisatie versterken. Geen theorie, maar een concrete resultaatsgerichte aanpak. Geen langdurende analyses of vijfjaren-actieplannen, maar samen in beweging rond innovatieve acties met het grootste effect op de toekomst van uw bedrijf!

We zetten hiervoor een leerproces op en gebruiken groepswerking om  beslissingen en engagement te verankeren. Als nodig zetten we samen met u een aantal trajecten op zoals Entrepreneurial boot camps, zoekconferenties, schaduwkabinet, teambegeleiding, die de innovatiecultuur in uw onderneming voorgoed veranderen!